ErgoE.A.S. tarjoaa koulutusta ja konsultointia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Palvelut jakautuvat kolmeen eri aihekokonaisuuteen:

I Ensiapu

A. Hätäensiapukurssi 4 t

B. Hätäensiapukurssi 8 t

C. Ensiapukurssi EA1® 16 t

D. Ensiapukurssi EA2® 8-16 t

 

II Ergonomia

Potilassiirtoergonomia

A. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuskokonaisuus, 3 op

B. Siirto- ja avustamistaidot potilastyössä - Kohdetyöpaikan mukaan räätälöidyt koulutukset

Työturvallisuus ja riskien hallinta

C. Fyysisen kuormituksen ja apuvälineiden tarkoituksenmukaisen käytön arviointi

Työhyvinvointi

D. Kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi

 

III Yritysyhteistyö

Kohderyhmä

Ergoeas - ergonomia, myynti, tutkimus